OBRIGA DE INFORMACIÓN MÍNIMA A FACILITAR NAS WEB DE SERVIZOS DE ARQUITECTURA – COAG

Arquitecto: José Argimiro Alonso Rial

NIF: 36109998K

Domicilio: Avd. Ricardo Mella 377, Vigo

Mail: Jalonso@coag.es

Teléfono: 659132842

Código deontolóxico dos arquitectos

Colegio y nº colegiado: COAG – 2308

Titulo: Arquitecto

Estado da unión europea: España